Velkommen hjem

Kjøp av bolig er en av de største beslutningene du tar her i livet. Da er det ekstra viktig at du føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen.

Velkommen på jobb

Backergruppen eier ca 60.000 m2 kontor, industri, skolelokaler og lager i ulike bygg i og omkring Bergen.

gronn-boligBolig

Vårt mål er å skape tidsriktige og kostnadseffektive boliger det er godt å komme hjem til – med en planløsning og beliggenhet som passer din livssituasjon.
Vi kan eiendomsutvikling. Backer Bolig har kjernekompetanse på de ulike faser innenfor eiendomsutvikling- fra tomtesøk og grunneierdialog til mulighetsstudier, myndighetskontakt og risikovurdering.

gronn-naeringsboligNæringseiendom

Backer utvikler, eier og forvalter attraktive, moderne, miljøvennlige og arealeffektive nærings-eiendommer i aksen Bergen sentrum – Flesland. Eiendommene benyttes i all hovedsak til kontor, undervisning, helse eller kombinasjonsformål.

har-du-tomtBackergruppen

Backergruppen er en solid aktør med lang erfaring i markedet for næringseiendommer og boligutvikling i Bergensregionen. Vår visjon er solid og langsiktig, med kjerneverdiene engasjert, fleksibel, ærlig og miljøbevisst.

Les mer om oss