Velkommen hjem

Kjøp av bolig er en av de største beslutningene du tar her i livet. Da er det ekstra viktig at du føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen.

Velkommen på jobb

Backergruppen eier ca 59.000 m2 kontor-,
sykehus-, helse-, undervisning- og
lagerlokaler i ulike bygg i Bergen.

gronn-boligBolig

Vårt mål er å skape tidsriktige og kostnadseffektive boliger det er godt å komme hjem til – med en planløsning og beliggenhet som passer din livssituasjon.
Vi kan eiendomsutvikling. Backer Bolig har kjernekompetanse på de ulike faser innenfor eiendomsutvikling- fra tomtesøk og grunneierdialog til mulighetsstudier, myndighetskontakt og risikovurdering

gronn-naeringsboligNæringseiendom

Backer utvikler, eier og forvalter attraktive, moderne, miljøvennlige og arealeffektive næringseiendommer i aksen Bergen sentrum – Flesland. Eiendommene benyttes til kontor, undervisning, helse eller kombinasjonsformål.

Backergruppen

Vår visjon er solid og langsiktig, med kjerneverdiene engasjert, innovativ,  ærlig og miljøbevisst.

Les mer om oss

 

Backer er en langsiktig samarbeidspartner med
Kirkens Bymisjon i Bergen

 

Besøksadr: Nesttunbrekka 95, 5221 Nesttun.
Postadr: Postboks 583 Sentrum, 5806 Bergen