• Tinnatunet

    65 enheter - 25 rekkehus og 40 leiligheter