BACKER HAR KJØPT TO TOMTER PÅ KOKSTADFLATEN

 

BAKGRUNN

Backer har inngått avtale med Bergen Tomteselskap om kjøp av to eiendommer på Kokstadflaten.

 

EIENDOMMENE

Eiendommene har beliggenhet på Kokstad sør for Bergen Sentrum langs Riksvei 585 Flyplassvegen og Kokstadflaten. Til Bergen sentrum er det ca 17 kilometer, og til Bergen lufthavn ca. 1,5 kilometer. Det jobber ca. 10 000 mennesker i området.

 

UTBYGGING
Hver av tomtene er ca 6 mål og er ferdig regulert til Sentrumsformål. Dette gir et utbyggingspotensiale på totalt 28 000 kvm. Området er regulert med kvartalsstruktur, gatetun og torg. Reguleringsplanen stiller krav til at Bebyggelsen skal ha høy arkitektonisk kvalitet, tilpasset bymessig struktur.  Bygg og fasader mot gatetun og torg skal bidra til å forsterke byrommets kvaliteter og høydeforskjellen i gateløpet skal håndteres i bygningsstrukturen.

 

Tomten vest for eiendommene er regulert til Byarena.

 

BYBANEN

Det er ca 200 m. til nærmeste bybanestopp. Bybanen vil ha avgang hvert 10. minutt både til Bergen sentrum og til flyplassen.