Kronstad X

Et nytt lokalsenter med unik
beliggenhet ved
bybane og høgskolen
Et nytt lokalsenter med unik beliggenhet ved bybane og høgskolen

BYBANEKRYSS • DAGLIGVARE • HELSE • SKOLE • TRENING • SERVERING

Kronstad X

– Nye og moderne næringsarealer ved Bergens første bybanekryss
Hvis sentral beliggenhet og nærhet til offentlig kommunikasjon er viktige kriterier for de neste næringslokalene til din bedrift, da er nybygget Kronstad X et glimrende valg!

Eiendommen er nærmeste nabo til det som blir Bergens første bybanekryss, hvor det forventes cirka 100 000 passerende daglig. Her bygger vi topp moderne lokaler som er skreddersydd behovene til din bedrift.

Kronstad X vil ha høy arkitektonisk kvalitet og blir et framtidsrettet bygg hva gjelder bærekraft og miljø. Forventet ferdigstillelse er første halvår 2023.

Beliggenhet

Nybygget Kronstad X vil ligge i hjertet av et av Bergens mest attraktive utviklingsområder og i krysningspunktet mellom eksisterende bybanetrasé (Sentrum-Flesland) og kommende bybanetrasé (Sentrum-Haukeland-Fyllingsdalen). Adressen er Bjørnsons gate 29.
Det forventes et høyt aktivitetsnivå i området når den nye bybanetraséen står ferdig våren 2023. Like ved ligger Høgskulen på Vestlandet med rundt 10 000 studenter og ansatte. I tillegg finner vi Bergens største arbeidsgiver, Haukeland Universitetssykehus, med ca 12 000 ansatte bare et bybanestopp unna.

Fasiliteter

Bybane

Kafé

Sykkelveg & Sykkelparkering

Restaurant

Treningssenter

Garderober

Butikker

Kantine

Arealer

I Kronstad X får din bedrift skreddersydde næringsareal med svært god eksponering mot punktet hvor de to bybanelinjene krysser hverandre. I underetasje bygger et topp moderne treningssenter. I første etasje tilbys utadrettet virksomhet som handel, service og servering. Flere anerkjente leietakere er allerede på plass.

I andre og tredje etasje tilbyr vi moderne og arealeffektive kontorlokaler (kan også benyttes til undervisning), mens vi i byggets tre øverste etasjer bygger boliger.

Det pågår en storstilt utbygging i området. På Kronstad kan du derfor leve det moderne liv med korte avstander til atlt du trenger i hverdagen.

Samlet næringsareal vil være ca. 15 400 kvm.

Kronstad X skal tilfredsstille svært strenge miljøkrav og vil prosjekteres for å oppnå karakteren BREEAM NOR Excellent-sertifisering med forventet energiklasse A. BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.

Meld interesse

Plantegninger

Meld din interesse

Ønsker du tilsendt prosepekt, plantegninger eller avtale befaering?

Ta kontakt med:
Fredrik Stenevik, Næringsmegler
mob. 922 90 575
fs@wps.no

Ta kontakt med:
Magnus Dahl Karlstad, Næringsmegler
mob. 948 29 125
mdk@wps.no

Ta kontakt med:
Atle Sylvarnes, Daglig leder Backer
mob. 930 15 911
atle.sylvarnes@backer.no

Ta kontakt med:
Gøran Marthinussen, Finanssjef Backer
mob. 952 60 522
goran.marthinussen@backer.no