• Kronstad X

Kronstad X

Kronstad X ligger sentralt og nært krysningspunktet mellom eksisterende bybanetrasé og kommende bybanetrasé (Sentrum – Haukeland – Fyllingsdalen). Det forventes et høyt fremtidig aktivitetsnivå på området, med ca. 100.000 forbipasserende daglig. Høgskulen på Vestlandet ligger som nærmeste nabo – med over 10.000 elever og ansatte. I tillegg finner vi Bergens største arbeidsgiver, Haukeland Universitetssykehus med ca. 12.000 ansatte bare et bybanestopp unna.

 

Eksisterende bygningsmasse er på ca. 9 000 kvm, og eiendommen er tilnærmet fullt utleid. Kronstad X er en ferdig regulert utviklingseiendom. Eiendommen er regulert for ca. 19 800 kvm, hvorav ca. 4 400 kvm er bolig og ca. 15 400 kvm er næring. Bildene viser hvordan eiendommen planlegges bebygd.

Ledige lokaler

Det er for tiden ikke ledige arealer på eiendommen, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om våre framtidige næringsbygg på eiendommen.

 

Ta kontakt med:
Atle Sylvarnes, mob. 930 15 911
atle.sylvarnes@backer.no

Bildegalleri