Nesttunbrekka 97 – bygges etter ny Passivhusstandard

Søknad om rammetillatelse for NB97-prosjektet ble sendt inn i september 2012. Rammetillatelse ble mottatt i desember 2012. Søknad om riving og grunnarbeider er sendt inn i mai 2013.

Leietaker av 6000 m2 blir Multiconsult AS, mens 4000 m2 kontorlokaler fortsatt er til leie.

Prosjektet er planlagt gjennomført med samme organisering som NB99-prosjektet.

TEKNISK KVALITET

Bygget føres opp med 4 kontoretasjer delt i NB97A og NB97B. Det blir underliggende etasje under store deler av tomten, der det skal plasseres teknisk varmesentral, lagerrom og parkering for sykler og biler. Inntrukket ventilasjonsrom blir plassert på tak.

Samlet BRA-tall for prosjektet er 14 600 m2, fordelt på 4 500 m2 i U-etasje, 9 700 m2 i kontoretasjer og 400 m2 på ventilasjonsrom tak.

Bygget er planlagt å tilfredsstille kravene til NS3701 Passivhus for yrkesbygg, med foreløpig beregnes forbruk 65kWh/m2 pr år. Bygget skal også tilfredsstille kravene etter energiklasse A.

MILJØSERTIFISERING

Bygget skal sertifiseres etter BREEAM NOR med siktemål å oppnå klasse Excellent.

FRAMDRIFT

Forprosjekt ble gjennomført i april-oktober 2012, mens revidert forprosjekt ble vedtatt januar 2013. Detaljprosjektering startet februar 2013.

Riving av eksisterende bygg forventes utført sommer 2013, mens grunnarbeider for nytt bygg er planlagt startet i august 2013. Ferdigstilling av bygget planlegges i løpet av 2015.