PRESSEMELDING

Illustrasjon Kronstadkvartalet

Det er inngått kjøpekontrakt mellom B 29 Holding AS og Kronstadkvartalet Holding AS om kjøp av aksjene i Andr Olsen AS – Kronstadkvartalet

Det informeres med dette at det er inngått kjøpekontrakt mellom B 29 Holding AS og Kronstadkvartalet Holding AS om kjøp av 100 % av aksjene i Andr Olsen AS.

Kronstadkvartalet Holding AS er eid av Backer som har lang erfaring med utvikling av bolig- og næringseiendommer i Bergensregionen.

Eiendommen ligger sentralt og nært krysningspunktet mellom eksisterende bybanetrasé og kommende bybanetrasé (Sentrum – Haukeland – Fyllingsdalen). Eksisterende bygningsmasse er på ca. 9 000 kvm, og eiendommen er tilnærmet fullt utleid. Kronstadkvartalet er en ferdig regulert utviklingseiendom. Eiendommen er regulert for ca. 19 800 kvm, hvorav ca. 4 400 kvm er bolig og ca. 15 400 kvm er næring.

Overdragelsen vil finne sted 2. januar 2020.

WPS Næringsmegling AS har vært engasjert som megler i salgsprosessen. Wikborg Rein Advokatfirma AS har vært selgers juridiske rådgiver og Advokatfirma Garmann, Mitchell & Co har vært kjøpers juridiske rådgiver.

Eierne av B 29 Holding AS gratulerer Backer med kjøp av eiendommen i Bjørnsons gate 29 og håper at eiendommene vil passe inn i Backers strategi, samt at både ny eier og leietakere blir fornøyd.
For Backer er kjøpet en del av selskapets strategi om utvikling av nye, innovative og bærekraftige eiendommer innen selskapets strategiske satsingsområde.

Spørsmål kan rettes til følgende kontaktpersoner:
For selger: Filip Truyen, E-post ftr@wr.no, telefon 958 69 508
For kjøper: Atle Sylvarnes, E-post Atle.Sylvarnes@backer.no, telefon 930 15 911