Velkommen hjem

Kjøp av bolig er en av de største beslutningene du tar her i livet. Da er det ekstra viktig at du føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen.

Velkommen på jobb

Backergruppen eier ca 50.000 m2 kontor-,
sykehus-, helse-, undervisning- og
lagerlokaler i ulike bygg i Bergen.

gronn-boligBolig

Vårt mål er å skape tidsriktige og kostnadseffektive boliger det er godt å komme hjem til – med en planløsning og beliggenhet som passer din livssituasjon.
Vi kan eiendomsutvikling. Backer Bolig har kjernekompetanse på de ulike faser innenfor eiendomsutvikling- fra tomtesøk og grunneierdialog til mulighetsstudier, myndighetskontakt og risikovurdering

gronn-naeringsboligNæringseiendom

Backer utvikler, eier og forvalter attraktive, moderne, miljøvennlige og arealeffektive næringseiendommer i aksen Bergen sentrum – Flesland. Eiendommene benyttes til kontor, undervisning, helse eller kombinasjonsformål.