Personvernerklæring for backer.no

Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger på backer.no («Nettstedet»). Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. Backer AS, organisasjonsnummer 880449192 («Backer» eller «vi») er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål. Du kan kontakte oss på firmapost@backer.no og tlf. 55 11 52 00.

1. Om Nettstedet
backer.no er en plattform for informasjon og profilering av Backer, våre næringseiendommer og boligprosjekter.

2. Hvilke personopplysninger behandler vi?
Vi benytter såkalte informasjonskapsler og lignende teknologier, som genererer opplysninger som vi bruker for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet, og for andre analyse- og statistikkformål. Disse opplysningene benyttes på et aggregert nivå, men enkelte opplysninger vil kunne være å anse som personopplysninger på innsamlingstidspunktet, slik som din IP-adresse. Informasjonsinnsamling ved hjelp av informasjonskapsler er beskrevet mer utførlig i kapittel 7. nedenfor.

3. Grunnlag for å behandle personopplysninger
Personopplysningsregelverket begrenser adgangen til å behandle personopplysninger, ved å angi hva som skal anses som legitime grunner til å innhente og bruke personopplysninger (“Behandlingsgrunnlag”). Reglene om Behandlingsgrunnlag, innebærer at det er adgang til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med den hvis personopplysninger behandles.

I tillegg baserer vi deler av behandlingen på ditt samtykke. Samtykke innhentes ved markedsføringshenvendelser, brukerundersøkelser, kampanjer mv.

Enkelte behandlinger baserer seg på en interesseavveining, for eksempel analyse og videreutvikling av Nettstedet.

4. Hva bruker vi dine personopplysninger til?
Hovedformålet med behandlingen av dine personopplysninger er å forbedre kundeopplevelsen av våre nettsteder. I tillegg til dette formålet, vil det kunne være nødvendig å behandle personopplysninger i følgende tilfeller:

Dersom du kontakter oss: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (telefon eller e-post), vil vi kunne ha behov for å vite hvem du er, din adresse eller ditt telefonnummer. Vi vil innhente de opplysninger vi trenger for å hjelpe deg.
I forbindelse med daglig drift: For å kunne drive Nettstedet på en god og forsvarlig måte, er vi avhengige av blant annet å kunne produsere statistikk om slikt som trafikk og atferd på Nettstedet. Vi vil også kunne ha behov for å skaffe oss kunnskap om svindel og å iverksette tiltak for å forhindre dette. Vi vil så langt som mulig basere oss på aggregerte data for disse formålene.

5. Hvem får tilgang til dine personopplysninger?
I enkelte tilfeller trenger vi å dele dine personopplysninger med andre virksomheter:

Leverandør av nettstedet: For drift av nettstedet har vi inngått databehandleravtale med firmaet Maksimer AS.
Offentlig myndighet: Dine personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.

6. Tilgang fra utlandet
For det tilfellet at Maksimer benytter underleverandører som er etablert utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at behandlingen underlegges et vern tilsvarende det som gjelder innenfor EU/EØS. Dette kan være for eksempel ved hjelp av EUs standardavtaler, EU-US Privacy Shield eller annen tilsvarende ordning.

7. Bruk av informasjonskapsler mv.
Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil, som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne.

Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere cookies i nettleseren din, er at Nettstedet ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på Nettstedet, som for eksempel at Nettstedet skal klare å huske hva du har lagt i handlekurven.

Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse; hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på Nettstedet, samt en del data om hvordan du navigerer på siden.

Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre Nettstedet mer brukervennlig.

8. Sletting
Backer sletter opplysningene om deg i tråd med krav i regelverket, når det ikke lenger er behov for å lagre disse.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

9. Dine rettigheter
Vi er opptatt av å ivareta dine retttigheter. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.
Du kan også be oss om å rette og/eller slette personopplysninger vi har om deg. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Dersom du er uenig i måten vi behandler personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

10. Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på Nettstedet.


Bruk av cookies

Ved å bruke nettsidene til Backer samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

«Cookies» – eller informasjonskapsler – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie kan beskrives som en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. Det gir oss mulighet til å få en oversikt over hva som legges i handlekurven, hvilke varer som presenteres og annen statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De mest brukte nettleserne er satt opp til å akseptere cookies automatisk, men man kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om man ikke aksepterer cookies.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer det i loggfiler på våre servere i en periode. Dette er informasjon som f.eks. hvilken type nettleser man bruker, bredbåndsleverandør (ISP), operativsystem, dato og tid for besøk, og annen nettsidestatistikk som brukes til å forbedre våre nettsider. I noen tilfeller kan denne informasjonen brukes for å tilpasse vår markedsføring.

Informasjonen som samles inn, benyttes kun internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller andre personer utenfor Backer. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

De fleste nettlesere tilbyr muligheten for å blokkere sporingscookies i menyen under “Innstillinger”.