• Tinnatunet

Tinnatunet – Bjørgelien

Her har Backer Bolig bygget 25 rekkehus og 40 leiligheter. Alt er bygget rundt et koselig tun for et godt bomiljø. Flotte bygg og flotte uteoppholdsrom.

Overlevert desember 2017 og januar 2018.