Velkommen på jobb

Backer Eiendom eier ca 70.000 m2 kontor-, sykehus-, helse-, undervisning- og lagerlokaler i ulike bygg i aksen Bergen sentrum til Flesland. Eiendommene er fleksible, miljøvennlige og moderne. Våre leietakere er både offentlige virksomheter og private firma.

Backer forvalter selv alle eiendommene i porteføljen.

Backer utvikler også eiendommer i samarbeid med andre.  Vi kan i den forbindelse ta ansvaret for utvikling, prosjektledelse, hjelp til finansiering og gjennomføring av prosjekter.

Våre næringseiendommer i Bergen