Byggeprosjektet Nesttunbrekka 99

FRAMDRIFT

Forprosjekt                       aug – okt 2011
Kontrahering                    nov – des 2011
Detaljprosjekt                   jan – juni 2012
Bygging                           mar 2012-apr 2013
Innflytting                        mar – apr 2013

Multiconsult flyttet inn med 120 medarbeidere i bygget 2.april 2013.

PROSESS
Prosjektet har vært preget av et svært godt samarbeid mellom byggherre, leietaker, arkitekt, entreprenører og rådgivere fra oppstart til ferdigstillelse.

Det ble skrevet leieavtale med Multiconsult sommer 2011 basert på skisseprosjekt fra arkitekt.
Etter gode innspill fra leietaker, arkitekt, interiørarkitekt og rådgivere ble det gjort en del justeringer i forprosjektfase.
Ytterligere forbedringer ble gjort i detaljfase etter gode innspill fra både teknisk entreprenør og byggentreprenør.

Bygget er ført opp som råbygg av bærende stålkonstruksjoner og betongelementer. Det er betongelementer også i takflaten.
Deretter ble tak tekket, før det ble montert stillaser med tett duk fra takflate og opp over stillaser samt utvendige på stillaser.
Dette muliggjorde bygging av yttervegg i tørt klima selv i en regntung Bergenshøst.

I byggefasen har det vært tett oppfølging av alle byggeprosesser. Spesielt bygging og tetting av yttervegger har vært vektlagt høyt.

PRODUKT
Bygget er i 4 hovedetasjer, og er bygget over et eksisterende, underliggende parkeringshus.

1.etasje inneholder resepsjon, fellesfunksjoner og 6 stk felles møterom (kapasitet 6-20 deltagere pr rom).

2.-4.etasje er arbeidsområder med ca 40 arbeidsplasser samt 4-5 stk møterom (kapasitet 3-15 deltagere pr rom) pr etasje.

Teknisk varmesentral i U-etasje. Ventilasjonsrom på inntrukket 5.etasje.

Yttervegger består av 300 mm isolerte trevegger, bygget av 2’’x 8’’ og krysslektet innvendig med 2’’x 2’’.
Vinduer er bygget av 3 lag glass med argon og samlet U-verdi = 0,67. Karmer består av treverk innvendig, plast som kuldebrobryter i midten og aluminium utvendig.
Gulv og tak er isolert med 400 mm isolasjon.

Solskjerming    Utvendig zip screen samt innvendige persienner.
Lysstyring       Dali lysstyring med dagslyskompensering og sensorer pr 6-8 arbeidsplasser.
Ventilasjon      Behovsstyrt anlegg med CO2-styring av møterom og sensorer pr 6-8 arbeidsplasser.
Kjøling            Egne kjølebafler på møterom, ellers kjøling via ventilasjonsluft.
Varme            Varmerør i 1.etg, radiatorer i øvrige etasjer
Fleksibilitet     God fleksibilitet for ombygging

STØRRELSER
BRA areal       3 200 m2
BTA areal       3 500 m2
Etasjehøyde   3 800 mm
Ventilasjon     45 000 m3 fordelt på 4stk aggregater plassert på tak

MILJØSTANDARD
Bygget skal sertifiseres etter Breeam Nor med siktemål Excellent.

ENERGIKLASSE
Passivhusstandard etter NS3701
Energiklasse A med beregnet forbruk 79 kWh/m2 pr år.

TETTHET
Gj.snitt lekkasjetall er målt til n=0,43 luftomskiftninger pr time ved 50 Pa trykkforskjell for hele bygget.