Tinnatunet

 

På denne solrike tomten på Bjørge har vi bygget 25 rekkehus og 40 leiligheter.

Tomten ligger høyt i terrenget, og arkitekten har gruppert boligene i fem mindre felt som innrammer tomten med ett felles grønt anlegg. Utsyn og solforhold er maksimalt ivaretatt.

 

Nominert til «Årets småhusprosjekt»

Prosjekt Tinnatunet var til Boligkonferansen 2018 en av tre nominerte i kategori «Årets småhusprosjekt» i konkurranse med «Tiller Hageby» fra Block Watne og «Kvartett» fra Norgeshus.

   

 http://boligprodusentene.no/nyheter/dette-er-de-nominerte-til-aarets-boligprosjekter-2018-article2904-151.html